Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

  10ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Ν ί κ α ι α ς

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ειδικότητα

Γατσούλης Συμεών

ΠΕ19 πληροφορικής (Διευθυντής)

Βογιατζής Αθανάσιος

ΠΕ03 μαθηματικός (Υποδιευθυντής)

Αλευρά Βασιλική

ΠΕ02 φιλόλογος

Αργυροπούλου Χρυσούλα

ΠΕ16 μουσικής

Βαγενά Αθηνά

ΠΕ02 φιλόλογος

Βασιλείου Εμμανουήλ

ΠΕ03 μαθηματικός

Παπαευθυμίου Ειρήνη

ΠΕ02 φιλόλογος

Βώττα Αθανασία

ΠΕ04 χημικός

Παπαθανασίου Αλεξάνδρα

 ΠΕ07 γερμανικής φιλολ.

Διβριώτης Σπυρίδων

ΠΕ04 φυσικός

Ζησίμου Κωνσταντίνα

ΠΕ20 πληροφορικής

Θωμά Παρασκευή

ΠΕ15 οικιακής οικονομίας

Καλλιγιάννη Μαρίνα

ΠΕ07 γερμανικής φιλολ.

Καραλέκα Σοφία

ΠΕ08 καλλιτεχνικών

Κοκοτού Αικατερίνη

ΠΕ01 θεολόγος

Λεοντιάδου Παρασκευή

ΠΕ02 φιλόλογος

Μανωλιάδου Αναστασία

ΠΕ02 φιλόλογος

Μεργκούνη Καλλιόπη

ΠΕ18 τεχν. γεωπονίας

Βουρλούμη Άρτεμις

 ΠΕ11 φυσικής αγωγής

Σπανός Θεόδωρος

ΠΕ06 αγγλικής φιλολογίας

Σταμουλάκης Ανδρέας

ΠΕ11 φυσικής αγωγής

Τσιρακίδου Βασιλική

ΠΕ05 γαλλικής φιλολογίας

 Κωνσταντινίδου Μαρία ΠΕ06 αγγλικής φιλολογίας
Onlain free bet offers here.