Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

  10ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Ν ί κ α ι α ς

 ergasthrio1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Κατά τη διάρκεια πειραμάτων)

 

 

 

 

1.  Φροντίζουμε να επικρατεί τάξη πάνω στον εργαστηριακό πάγκο. Δε σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον.

 

2.  Να είναι καθαρά ο πάγκος και τα σκεύη για να μη ρυπαίνονται τα αντιδραστήρια. Έτσι κερδίζουμε χρόνο και μειώνουμε τον κίνδυνο ατυχήματος.

 

3.  Εκτελούμε μόνο τα πειράματα που έχουν υποδειχτεί και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες εκτέλεσής τους.

 

4.  Χρησιμοποιούμε μόνο τα αντιδραστήρια και τα όργανα που λένε οι οδηγίες μας.

 ergasthrio

5.  Αν καταστραφεί κάποιο όργανο το αναφέρουμε αμέσως στον καθηγητή.

 

6.  Αν συμβεί και το παραμικρό ατύχημα το αναφέρουμε αμέσως στον καθηγητή.

 

7.  Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες μας και αν έχουμε αμφιβολία για κάτι συμβουλευόμαστε τον καθηγητή.

 

8.  Σε καμιά περίπτωση δε δοκιμάζουμε χημικά αντιδραστήρια με το στόμα, δεν τα πιάνουμε με τα χέρια, δεν τα μυρίζουμε, εκτός αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες.

 

9.  Δεν βάζουμε τα χέρια μας στο στόμα ή στα μάτια ή γενικά στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της εργασίας μας στο εργαστήριο.

 

10.  Όταν κρατάμε γυάλινα σκεύη, τα κρατάμε σταθερά, ποτέ από την άκρη, δεν τα σφίγγουμε υπερβολικά – υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν. Ακόμα τοποθετούμε αρκετά μέσα στον πάγκο και όχι στην άκρη για να μην πέσουν και σπάσουν.

 

11.  Αν σπάσει υδραργυρικό θερμόμετρο να ενημερωθεί αμέσως ο καθηγητής. Σε καμία περίπτωση δεν αγγίζουμε τις σταγόνες υδραργύρου, γιατί ο υδράργυρος είναι πολύ τοξικός.

 

12.  Σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιούμε εστία θέρμανσης (π.χ. λύχνο, σπίρτα, αναπτήρα κ.λπ.) με δική μας πρωτοβουλία. Αν απαιτείται διαδικασία θέρμανσης θα γίνει με τις οδηγίες και την άμεση εποπτεία του καθηγητή.

 ergasthrio2

13.  Δεν αφήνουμε αναμμένες εστίες θέρμανσης αν δεν τις χρειαζόμαστε.

 

14.  Ποτέ δεν αγγίζουμε θερμές επιφάνειες ή όργανα που μόλις έχουν θερμανθεί με γυμνά χέρια. Τα εγκαύματα είναι οδυνηρά.

Onlain free bet offers here.