Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

  10ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Ν ί κ α ι α ς

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ για το σχολ. έτος 2017-18

Α1

Τσιρακίδου Βασιλική (ΠΕ05 γαλλικής φιλόλογος)

Α2

Θωμά Παναγιώτα (ΠΕ15 οικιακής οικονομίας) 

Α3

Λεοντιάδου Παρασκευή (ΠΕ02 φιλόλογος)

Β1

Κοκοτού Αικατερίνη (ΠΕ01 θεολόγος)

Β2

Μεργκούνη Καλλιόπη (ΠΕ18 τεχνολόγος)

Β3

Παπαευθυμίου Ειρήνη (ΠΕ02 φιλόλογος)

Γ1

Αλευρά Βασιλική (ΠΕ02 φιλόλογος)

Γ2

Καραλέκα Σοφία   (ΠΕ08 καλλιτεχνικών)

Γ3

Αργυροπούλου Χρυσούλα (ΠΕ16 μουσικής)

Onlain free bet offers here.