Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

  10ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Ν ί κ α ι α ς

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Η
σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Δεν στοχεύει στο περιορισμό της ελευθερίας οποιουδήποτε, αλλά στη καθιέρωση κλίματος συνεργασίας κα ηρεμίας. Η οργάνωσητης σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομήρόλων και ευθυνών. Δε θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό αλλά ενσωματώνει παιδαγωγικά κίνητρα με έμφαση στη πρόληψη και την αποφυγή ή το περιορισμό των ποινών.Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητα του μαθητή, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ατομική ευθύνη.


Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές

 

 • Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεσηυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή.
 • Οι εκπαιδευτικοί με την όλη συμπεριφορά τους συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Διαθέτουναξιοπρέπειακαικύροςπουσυμβιβάζονταιμετορόλοτους.
 • Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές ισότιμα με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό.
 • Επιλέγουντουςκατάλληλουςκάθεφοράδιδακτικούςκαιπαιδαγωγικούςχειρισμούςκαιτουςπροσαρμόζουνστιςανάγκεςτωνμαθητώντους.
 • Χρησιμοποιούντονέπαινο, τιςπαραινέσεις, τιςσυμβουλέςκαι, γενικότερα, θετικάκίνητρα για τη βελτίωση του μαθητή σε όλους τους τομείς.
 • Συνεργάζονται με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς σεβόμενοι την προσωπικότητα των μαθητών, δείχνοντας ενδιαφέρονκαιαγάπηγιατομαθητή.

 

Υποχρεώσεις των μαθητών

 • Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.
  • Οι μαθητές σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού για διδασκαλία. Οφείλουν να μην παρακωλύουν το μάθημα και να φέρουν ό,τι χρειάζεται για την εκπαιδευτική διδασκαλία.
  • Δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών του σχολείου και γενικότερα όλου του προσωπικού του σχολείου.
  • Προσέρχονται στην αίθουσα για μάθημα χωρίς φαγητό αναψυκτικά ή χυμούς ή καφέδες. Επιτρέπεται το νερό.
  • Σέβονται τους συμμαθητές τους ως πρόσωπα και λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και το διάλογο χωρίς τη χρήση βίας. Η χειροδικία ή αυτοδικία και η άσκηση σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες, αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και επισύρουν ποινές ιεραρχικά ως εξής : παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία αποβολή, αποβολή 1-3 ημερών, 4ήμερη αποβολή, απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο (αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος). (Σημείωση στην αποβολή παραμένει εντός της τάξης και παρακολουθεί τα μαθήματα κανονικά).
  • Δεν επιτρέπεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας ήχου εικόνας και δεδομένων σύμφωνα με την υπ. Αρ. πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006 απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Σε περίπτωση παραβίασης του κανόνα αυτού, επιβάλλεται ποινή και κύρωσης και το κινητό παραδίδεται στο μαθητή στο τέλος της ημέρας.
  • Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη για την επανάληψη της τάξης.
  • Οι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με την προβλεπόμενη ενδυμασία.
  • Η εμφάνιση και αμφίεση των μαθητών μέσα στο σχολείο να είναι ευπρεπής και να αναδεικνύει την προσωπικότητά τους.
  • Δεν επιτρέπεται η ένδυση με ρούχα αθλητικών ομάδων, με ρούχα πολιτικών κομμάτων ή χαρακτηριστικά αυτών.
  • Δεν επιτρέπεται η παραβίαση της σχολικής περιουσίας του συμμαθητή με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος εξωσχολικών ατόμων στο σχολείο.
  • Το κάπνισμα των μαθητών στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το Ν. 3868/2010/ ΦΕΚ129α/3.8.2010.
  • Απαγορεύεται η προσβολή της γενετήσιας αιδούς με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε άτομο.
  • Η έκδοση μαθητικών περιοδικών και εφημερίδων, η ανάπτυξη και η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγής υγείας, η κυκλοφοριακή αγωγή, η τοπική ιστορία και ο πολιτισμός, η διαπολιτισμική αγωγή, είναι αυτά που συνθέτουν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα στις οποίες όλοι οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους σε συνθήκες ελεύθερης έκφρασης, και ελεύθερης βούλησης.
  • Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και ακολουθεί τις οδηγίες του υποδιευθυντή ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού.
  • Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν στους γονείς / κηδεμόνες τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το σχολείο προς ενημέρωσή τους.

 

Προσέλευση και παραμονή στο σχολείο

 

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο από τις 7:30 π.μ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτωνμε το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού στις 8:10π.μ.
 • Όλοι οι μαθητές, και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει.
 • Οι πόρτες του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος των μαθημάτων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης το πρωί, ο μαθητής οφείλει για να γίνει δεκτός στην τάξη να πάρει την σχετική άδεια του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή ή του/της αναπληρωτή/τριας του.
 • Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μαθητές.
 • Αυτόβουλη παραμονή μαθητή εκτός αίθουσας την ώρα του μαθήματος στο προαύλιο ή αλλού δεν επιτρέπεται.
 • Οι μαθητές που έρχονται στο σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, απαιτείται να φύγουν, τους χορηγείται άδεια από το Διευθυντή ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του και οι απουσίες τους όμως καταχωρίζονται στο απουσιολόγιο.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής αποβάλλεται από την τάξη με ωριαία ποινή απευθύνεται στη Διεύθυνση του σχολείου για να αναλάβει την ευθύνη του μαθητή και ενημερώνεται το βιβλίο επιβολής ποινών (ποινολόγιο) της τάξης του.
 • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι στα διαλείμματα να κατεβαίνουν κάτω στο κεντρικό προαύλιο του σχολείου (μεσαίο υψομετρικά επίπεδο προαύλιο), εκτός αν βρέχει. Οι αίθουσες κλειδώνουν πάντα από τους καθηγητές.
 • Μαθητής που απαιτείται να παραμείνει στην τάξη για λόγους υγείας στο διάλλειμα, στέκεται πάντα συνοδεία του απουσιολόγου ή άλλου μαθητή που ορίζεται από τους καθηγητές.
 • Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο τα οποία αποτελούν δημόσια έγγραφα. Δεν τα παραδίδουν σε κάποιον άλλο μαθητή εκτός αν οριστεί αυτός από το σχολείο.
 • Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω απουσίας καθηγητή ή άλλο, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τα άλλα τμήματα των συμμαθητών τους που κάνουν μάθημα ή τους διδάσκοντες και ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται. Ο πρόεδρος ή ο απουσιολόγος του τμήματος ενημερώνει τη Διεύθυνση του σχολείου.

 

Το σχολικό περιβάλλον

 

 • Ο σεβασμός προς το σχολικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου και στη περιουσία των άλλων, είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών.
 • Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και πολιτισμένο περιβάλλον κατάλληλο για το μαθητή ώστε να βιώνει ευτυχία μέσα σ’ αυτό. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές :
 • Σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου.
 • Σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα του συμμαθητή τους καθώς τα βιβλία και τα τετράδιά του.
 • Δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο (προαύλιο – τοίχους – κοινόχρηστους χώρους).
 • Δεν καταστρέφουν τα θρανία και τις καρέκλες τους, ούτε αναγράφουν σ’ αυτά.
 • Σέβονται την αίθουσά τους και φροντίζουν να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.
 • Ο μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου ελέγχεται πειθαρχικά και επωμίζεται το κόστος δαπάνης ο ίδιος.


Ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές, διδακτικές – εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδηλώσεις

 

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκδρομή ή  διδακτική επίσκεψη του σχολείου ακολουθούν το γενικό πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών – καθηγητών. Απομάκρυνση του μαθητή από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του αρχηγού της εκδρομής ή του εντεταλμένου καθηγητή. Ειδικά για τους περιπάτους που γίνονται με πούλμαν ή μέσα μαζικής μεταφοράς και ο μαθητής δεν συμμετέχει σ’ αυτούς, μετά και από την αρνητική ενυπόγραφη δήλωση του κηδεμόνα του, χρεώνεται τις απουσίες του περιπάτου, οι οποίες όμως την επομένη μέρα, μετά από παρουσία του κηδεμόνα στο σχολείο δικαιολογούνται – διαγράφονται.  

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
 • Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
 • Ο Γονέας - Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο ή για θέματα υγείας που πρέπει να τύχουν προσοχής.
 • Είναι απαραίτητη η παρουσία των γονέων στις ενημερωτικές παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το σχολείο κατά τη διάρκεια του έτους για όφελος των μαθητών.
 • Οι γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την ολοκληρωμένη και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους.
 • Οι γονείς οφείλουν να μην δίνουν οδηγίες διδασκαλίας και βαθμολόγησης των μαθητών.
 • Το σχολείο οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιαδήποτε ενέργεια του παιδιού τους που δε συνάδει με τη μαθητική του ιδιότητα όπως π.χ. την αναιτιολόγητη απουσία του.
 • Το σχολείο προβαίνει για λόγους ασφαλείας σε έκτακτες αναμορφώσεις του ωρολογίου προγράμματος όταν απουσιάζουν καθηγητές και είναι δυνατή η αποχώρηση των μαθητών νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, αλλά πάντως όχι νωρίτερα από τις 12:35 μ.μ. (τέλος 5ης ώρας) εκτός εκτάκτων καιρικών συνθηκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν όπως π.χ. έντονη βροχή, χιόνι ή άλλο.
 • Στην απεργία καθηγητών ενδέχεται η αποχώρηση μαθητών και πολύ νωρίτερα από τις 12:35.
 • Από το σχολικό έτος 2013-2014 λειτουργεί η ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση που αποτελεί μόνιμη επικοινωνία σχολείου – γονέων – μαθητών.
 • Το σχολείο θα καθιερώσει σύστημαάμεσης επικοινωνίας με τους γονείς,μέσω SMS (γραπτού μηνύματος τηλεφώνου) γι’ αυτό παρακαλούνται οι γονείς, να συμβάλουν σ’ αυτό.

Τέλος : κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον κανονισμό, αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση από το Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.

Η εγγραφή του μαθητή στο 10ο Γυμνάσιο Νίκαιας συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος κανονισμού από τον ίδιο αλλά και το γονέα κηδεμόνα του.

Onlain free bet offers here.