Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

  10ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  Ν ί κ α ι α ς

Με Προεδρικό Διάταγμα το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-17.

Διαβάστε περισσότερα για την εγκύκλιο που αναφέρεται στη νέα δομή των Γυμνασίων.

 

 

Onlain free bet offers here.